Moli d'arros d'Almenara, Museu Etnologic.

Moli d'arros d'Almenara, Museu Etnologic.
 • Título/Denominación
  Moli d'arros d'Almenara, Museu Etnologic.
 • Autor de la obra
  null
 • Materia
  Trabajo de clase
 • Estilos
  Arte del siglo XX
 • Iconografía
  Esta obra no tiene asignadas iconografias
 • Periodo
  Segles XVIII al XXI Segle XX
 • País
  España
 • Ciudad
  Almenara
 • Localización
  Av. País Valencià, Almenara, Castelló.
 • Autoría de la ficha
  Lledo Royo Sales
Descriptores:Antigüedades Conservación Restauración Noticias sobre museos


resumen
añadido el 25/11/2015

Aquest edifici ha tingut diferents usos des de la seua construcció, des d'un magatzem de palla, passant per un hostal i altres usos fins a arribar al molí i actualment al museu etnològic.resumen
añadido el 28/12/2015

El molí d'arròs d'Almenara és un bon exemple de l'arquitectura arrosera del País Valencià, en ell podem diferenciar dos cosos; en el principal trobem tota la maquinària destinada a la transformació de l'arròs i en el cos lateral, separat per uns arcs carpanells, trobem l'espai dedicat al emmagatzematge de l'arròs i a la direcció de l'edifici. No obstant això, abans de ser molí aquest edifici ha tingut altres funcionalitats com per exemple hostal o casa de cobrament del portatge de l'estat i en l'actualitat, després d'una restauració, trobem un museu etnològic en el qual s'exposa a maquinària del mateix molí.Bibliografía
-BOSÓ I DOMÉNECH, E. Reconstrucció del paisatge rural i urbà a partir del patrimoni hidràulic d’Almenara, la marjal i els Estanys. Rutes temàtiques. Caixa Rural Almenara conjuntament amb Fragma Ediciones. Almenara, 2010.
-CERVERA ARIAS, F. Proyecto de edificacion: rehabilitacion del molino de arroz para museu – 2º Fase
-Entrevista amb el tècnic de cultura, Pere Hormigos, el qual m’ha facilitat, entre altres coses, els documents dels dos annexos.
-FERRER BELTRAN, P. Memòria Gràfica d’Almenara. Un passeig pel segle XX. Ajuntament d’Almenara. Almenara, 2002.
-LABORDE, A. Viaje pintoresco y la historia de España. París, 1881.
-Panells informatius ubicats al mateix molí.
Comentarios
Por eencarmateu el 29/12/2015 a las 17:59

Hola Lledo, 

Enhorabuena por presentar un trabajo muy completo, a priori yo no veo nada que mejorar, mas que la bibliografía, pues es recomendable seguir algún tipo de norma tipo ars longa o imago. Por otra parte, también es recomendable centrarse en los nuevos usos que tiene la obra así como las restauraciones que ha padecido. 

En definitiva, pese a estos pequeños detalles la monografía para ser de caracter provisional es muy completa, felicidades. 

Por 6 el 29/12/2015 a las 17:53

Hola Lledó,

Me gustaría felicitarte por el trabajo, análisis y estudio que has hecho sobre el molino de Alemnara. Me paece muy interesante el apartado que has hecho de la explicación del fuccionamiento del molino, desde el trabajo de los empleados y el uso de maquinaria para agilizar y reforzar sus tareas. También, quiero alabar el apartado dedicado a la restauración de molino, ya que está muy completa con la información, las imágenes de la recuperación de la fachada principal y el aporte de la tabla de datos con lo que se debía cnservar, asícomo loslibros de registros.

Únicamente, hacerte un inciso en la estructuración del trabajo ya que en mi opinión, creo que la cronología que haces, la suprimiría, ya que posteriormente,en la hisoria del edificio la explicas más detalladamente, también, ves con ojo con los espacios ya que parte de la información al pasar el documento a pdf, se ha desplazado los espacios y hay una errata en una palabra que está escrita al revés.

de nuevo, Felicidades por el esfuerzo que has realizado pese a la escasez de información. Espero haberte ayudado con este comentario. Un saludo.

Natalia 

Andrea Encinas
Por 6 el 25/12/2015 a las 22:05

Es presenta un treball molt complet, amb les dades i apartats necessaris epr a la bona comprensió del tema. Certament és escassa la coneixença i supose que també la informació de bé, per això em sembla doblement mereixedor de valorar-se aquest treball.

Després de la seua lectura he pogut apreciar que, tot i que no té molts apartats, presenta una coherència i successió de temes que enllacen molt bé i que permet transmetre la informació de forma molt ordrenada i efectiva per al lector. També crec que ha estat molt encertat el fet d'haver realitzat fotografies de la teua propia mà, i incerir-les al llarg del text de la mateixa manera que ho estan a l'annex; són molt il·lustratives per entendre l'estructura del molí. 

El que potser trobe a faltar, és una introducció on s'explique la intencionalitat del treball, amb una breu indagació sobre el que seria el patrimoni industrial en global, i la seua repercussió en llocs com Almenara. Pense que seria bona idea relacionar el context general industrial amb el més concretament local. Per altra banda, crec que aportaria que el treball fora molt més rodó, el fet de que hi hagués una conclusió pròpiament dita, en la qual s'expressen aquelles conclusions al voltant de les restauracions, reutilitzacions i revaloritzacions del bé dintre del seu context local, cultural i dintre de l'àmbit industrial del que hem parlat adès, a més d'una reflexió sobre els seus valors, els quals el fan ser digne de conservar-se. En definitiva em sembla molt bon treball, al que aquestes dues propostes crec que li farien molt de bé i que acabarien de donar-li una comprensió molt bona a un tema que pot no resultar tant atractiu com altres més coneguts. 

Espere que aquest comentari haja estat constructiu. Andrea Encinas.

Por Adria el 13/12/2015 a las 09:49

S'ha presentat un bon treball, tot i les limitacions que rpresentava a priori l'obra escollida. Cal valorar molt positivament les fonts cosultades (entrevista amb l'arquitecte del projecte, consulta del projecte de rehabilitació...), que venen a completar l'escassa bibliografia existent. Tot i això he de fer-te algunes propostes de millora.

Pel que fa al contingut, es queda a mitges, com inconclós, ja que falta un comentari sobre els nous usos, valorar les restauracions dutes a terme d'acord amb les teories vistes a classe, algunes imatges mes  fetes per tu del interior, i fonamental, unes conclusions. Tal vegada ha faltat una assimilació per la teua banda de la informació que et permeta una reflexió final, que no ha estat possible per les dificultats que em manifestares per a accedir a les fonts, però que ara amb més temps pots completar perfectament.

Pel que fa a la fitxa, l'autor de l'obra es refereix al molí i no al treball lliurat. En localització cal eliminar, Almenara Castelló, ja que s'indica en camps anteriors. Caldria afegir més descriptors, refer el resum donant-li una extensió de huit o deu línies, en compte de tres, i corregir la bibliografia d'acord amb les pauets que he inidicat al text del treball.

Para publicar comentarios tienes que estar registrado.